Studieadvies

Met het DN-I-concept worden deelnemers getest op persoonlijkheid (de bekende BIG 5-test) en op 25 basiscompetenties. Tevens wordt bij HBO en WO een loopbaantest afgenomen.

De testen geven een helder inzicht in de persoonlijkheidskenmerken en het competentieprofiel van alle deelnemers. Deze worden overzichtelijk weergegeven in een aantrekkelijk vormgegeven en eenvoudig te begrijpen persoonlijke rapportage. Ook wordt aangegeven hoe groot de ontwikkelbaarheid van de competenties is.

Het DN-I (Dynamic Natural Identity) concept is erop gericht schooluitval te verminderen door een juiste studiekeuze te bewerkstelligen. DN-I kan snel tot in detail een beeld kan geven van de talenten van de kandidaat en de mate waarin die passen bij het profiel van de opleiding. Ook de ‘gap’ wordt zichtbaar, waardoor meteen duidelijk wordt waar nog (aanvullende) aandacht of extra training noodzakelijk is.

We werken met online test, deze geeft snel een voor de leerling, de ouders en de docent of decaan inzichtelijk resultaat. De testen kunnen zowel met als zonder audio-ondersteuning worden afgenomen. De vragenset is er voor alle niveaus van PO-MBO4 tot en met HBO en WO. De eenvoudigste vragenset is ook geschikt voor mensen met een laag taalniveau.

Daarnaast – en dat is nog steeds een uniek aspect van dit concept – bieden wij de mogelijkheid om te matchen.

Voor scholen:


Effectieve en betaalbare oplossingen voor onderwijs
Verminder schooluitval met passende studiekeuze
Verhoog de kwaliteit van het docententeam
Aandachtspunten voor ontwikkeling en groei in beeld
 

Voor scholieren:


Welke studie?
Wie en hoe ben ik?
Coaching nodig?

Hoe ga ik te werk inzake Studieadvies?


Matchen van profielen tussen deelnemers en opleidingen
Persoonlijke gesprek
Voor scholen: Managementrapportage
De winst
Minder uitval

 

Met deze test- en match methode vindt men altijd de best passende beschikbare opleiding voor een leerling of student!