Mediation

Wat is mediation?

U hebt een meningsverschil wat hoger opgelopen is dan gewenst. Dit meningsverschil is bijvoorbeeld ontstaan tussen een leidinggevende en een medewerker, of tussen twee medewerkers onderling. Wat de oorzaak is van het opgelopen meningsverschil is vaak niet meer te achterhalen, maar het gevolg is duidelijk. Door geen actie te ondernemen kan dit ongewenste effecten veroorzaken als ziekteverzuim of onrust op de afdeling.

Door het inschakelen van Mediation krijgt u de 'partijen' weer aan tafel om in elk geval over de ontstane situatie te praten. Het doel is om duidelijkheid te krijgen in de situatie met als eindresultaat een duidelijk geformuleerd einddoel. Dit kan zijn: oplossen van het conflict en doorgaan in de verbeterde situatie, maar ook een oplossing zoeken in het uit elkaar gaan van partijen met goede afspraken zonder wrokgevoelens.

De Mediator is een onafhankelijke partij die er voor zorgt dat het gespreksproces in goede banen wordt geleid en dat de gesprekken eindigen in het door partijen geformuleerde einddoel.

Mediation2

Hoe ga ik te werk inzake Mediation?

Persoonlijk zie ik mediation als dé oplossing voor meningsverschillen en conflicten. Het vinden van een oplossing door partijen met elkaar in gesprek te laten gaan en gezamenlijk een akkoord te bereiken, geeft voor alle betrokkenen een meer dan bevredigend resultaat. Als interim HR Professional/lijnmanager kom ik regelmatig situaties tegen waarbij ik mijn ervaring als mediator gebruik.

Met een management opleiding als basis en brede ervaring in het bedrijfsleven als lijnmanager, HR manager, adviseur, beleids- en projectmedewerker ben ik sinds 2003 NMI geregistreerd Mediator. In 2011 ben ik begonnen met een basistraining Buurtbemiddeling waardoor ik inmiddels als vrijwilliger actief ben in buurtbemiddeling.

Afhankelijk van de zwaarte van het meningsverschil en andere omstandigheden die kunnen plaatsvinden tijdens de gesprekken, kan een Mediationtraject gemiddeld tussen 2 en 5 gesprekken duren. Elk gesprek duurt 1,5 tot 2 uur en de gesprekken vinden gewoonlijk 1 of 2 maal per twee weken plaats op een in overleg gemaakte ruimte.

Bij Referenties » Mediation kunt u zien in welke posities ik onder andere een mediators rol heb vervuld.